/ Usługi bezpłatne / Stomatologia dla dzieci i dorosłych

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji refundowany przez NFZ

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
 • Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Badanie żywotności zęba
 • Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
 • Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
 • Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
 • Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb
 • Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
 • Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
 • Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
 • Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
 • Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Czasowe wypełnienie kanału
 • Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Wypełnienie kanału
 • Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi
 • Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
 • Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Świadczenie obejmuje każdą wizytę
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
 • Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą.
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
 • Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 • Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
 • Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
 • Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
 • Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
 • Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
 • Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
 • Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki
 • Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy
 • Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 • Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
 • Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
 • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb
 • Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.
 • Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
 • Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Impregnacja zębiny
 • Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
 • Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
 • Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Amputacja przyżyciowa miazgi
 • Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
 • Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
 • Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
 • Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
 • Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
 • Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
 • Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów
 • Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów
 • Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi
 • Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
 • Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych

 • Materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla wszystkich świadczeniobiorców:
  • materiał do wypełnień czasowych;
  • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;
  • cementy glasjonomerowe;
  • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3);
  • amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;
  • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;
  • ćwieki gutaperkowe;
  • masa wyciskowa alginatowa;
  • masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;
  • nici chirurgiczne;
  • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.
 • Materiały stomatologiczne stosowane dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:
  • światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;
  • laki szczelinowe;
  • lakiery;
  • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
 • Materiał stomatologiczny stosowany dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych kobietom w ciąży i w okresie połogu - cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

Copyrights © 2001 - 2018 | All Rights Reserved by Centrum Stomatologii 'Bałtycka'.